logopage

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน และสวนน้ำจันทบุรี

c1c2c3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

b1

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาสอยดาว

0102

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนลำไยโรงเรียนบ้านไทรงาม

a1

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนร่วม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประเภท บกพร่องทางด้านร่างกาย

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

vicakan1vicakan2