logopage

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 65 ระดับ ศูนย์ประสานงานฯสอยดาวเหนือ

วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง

ชนะเลิศ 10 กิจกรรม ได้แก่

1.ระดับ อนุบาล 2 กิจกรรม คือ 1)กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน และ2)กิจกรรมการสร้างภาพตัด ปะ

2.ระดับ ระดับประถมฯ 8 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ 2)ภาพยนต์สั้น

3)ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 4)นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 5)แกะสลักผักผลไม้

6)หนังสือเล่มเล็ก 7)สวนถาดแบบแห้ง และ8)วาดภาพระบายสี

s1s2